By - - ปิดความเห็น บน ความรู้เบื้องต้นสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ มารดาควรเริ่มให้นมทารกเมื่อใด

ความรู้เบื้องต้นสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ มารดาควรเริ่มให้นมทารกเมื่อใด

ปรัชญาการเลี้ยงดูบุตรในปัจจุบัน แพทย์ส่วนใหญ่จะแนะนำให้นมบุตรเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ในกรณีที่คลอดปกติซึ่งหมายถึงการคลอดทางช่องคลอดและเด็กทารกปกติ ไม่มีผลแทรกซ้อนทั้งแม่และเด็กทารก จะให้เด็กทารกแก่แม่ภายใน 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด โดยให้ลูกน้อยนอนทาบบนตัวแม่ โดยไม่มีอะไรห่อหุ้มเพื่อให้ร่างกายผิวหนังลูกน้อยได้สัมผัสกับผิวหนังของแม่ และจะเริ่มให้ดูดนม การสัมผัสผิวหนังกันโดยตรง จะทำให้เชื้อจุลินทรีย์จากแม่ไปเจริญบนผิวหนังของลูกน้อย ซึ่งเมื่อทานนมแม่จะได้ภูมิต้านทานจากแม่ไปควบคุมไม่ให้ก่อโรค และยังได้ความสัมผัส ก่อให้เกิดความสัมพันธ์แม่ลูกอย่างเนิ่น ๆ ซึ่งจะมีผลในภายภาคหน้า การให้นมแต่เนิ่น ๆ จะช่วยเร่งให้น้ำนมจากแม่มีออกมามากและมีคุณภาพเพียงพอตลอดไป และใน 2 ชั่วโมงแรก จะเป็นช่วงที่ทั้งแม่และทารกน้อยยังตื่นตัวอยู่ ถ้าเกินจากช่วงนี้ไปทั้งแม่และลูกจะอ่อนเพลียและจะเข้าสู่ระยะพักจะหลับ ในกรณีที่เด็กทารกมีผลแทรกซ้อน หลังคลอดจำเป็นต้องได้รับการบริบาล เมื่อสามารถดูดนมได้ ก็ให้แม่เดินไปให้นมที่หอบริบาล ในกรณีที่แม่มีบาดแผลจากการผ่าตัด ก็จะเริ่มให้เมื่อแม่เคลื่อนไหวได้ดี เจ็บแผลลดลงแล้ว

Related Post

รีวิวบทความนี้
    คะแนนรวม

    บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดให้คะแนน (ที่รูปดาวข้างล่างนี้)

    User Rating: 0 (0 Votes)