By - - ปิดความเห็น บน ความรู้เบื้องต้นสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ เรื่องความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์

ความรู้เบื้องต้นสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ เรื่องความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์

ความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์แบ่งได้ 2 ส่วน หนึ่งคือ อวัยวะครบสมบูรณ์คือไม่มีความพิการ สามารถจะตรวจค้นหาได้ด้วยเครื่องตรวจความถี่สูงตั้งแต่ครรภ์อ่อนๆ แต่ได้เพียงบางระบบเท่านั้น แต่เป็นระบบถี่สำคัญต่อการดำรงชีวิต เช่น ความผิดปกติของหัวใจของระบบสมอง (โครงสร้าง) ระบบแขนขา และระบบทางเดินอาหาร เช่น ลำไส้ กระบังลม เป็นไส้เลื่อนเป็นต้น บางอวัยวะเมื่อพบความผิดปกติอาจจะทำการแก้ไขขณะอยูในครรภ์ได้ เช่น ทางเดินน้ำไขสันหลังตีบตัน เป็นต้น และสภาพสมบูรณ์ในการเจริญเติบโต การตรวจมีวิธีการหลายอย่าง การฝากครรภ์ตามปกติก็สามารถจะตรวจคิดตามดูได้จากการดูน้ำหนักแม่ ขนาดมดลูก การเคลื่อนไหวของทารก และอาศัยเครื่องตรวจพิเศษตรวจดูการทำงานของหัวใจทารก การใช้เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงดูขนาดทารกความยาวของทารก ปริมาณน้ำคร่ำ การเคลื่อนไหว การหายใจของทารกในครรภ์ แม้การเฝ้าสังเกตด้วยตัวของผู้เป็นแม่เอง จากการดิ้นการเคลื่อนไหวของทารกภายในหนึ่งวัน และที่สำคัญการเฝ้าสังเกตดูการเคลื่อนไหวของทารกภายหลังอาหาร 1 ชั่วโมง จะต้องไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง การดูความสมบูรณ์ของทารกต้องอาศัยทั้งแพทย์และตัวคุณแม่ผู้ตั้งครรภ์ร่วมกัน

รีวิวบทความนี้
    คะแนนรวม

    บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดให้คะแนน (ที่รูปดาวข้างล่างนี้)

    User Rating: 0 (0 Votes)