By - - ปิดความเห็น บน ความรู้เบื้องต้นสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ กำหนดการคลอด

ความรู้เบื้องต้นสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ กำหนดการคลอด

จะคลอดเมื่อใด? เป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้ โดยเฉพาะคุณแม่ผู้อุ้มท้องอยู่ในขณะนี้ ในทางการแพทย์การคลอดจะเกิดเมื่อการตั้งครรภ์ครบ 40 สัปดาห์ หรือ 280 วัน หรือ 10 เดือนทางจันทรคติ หรือถ้าคิดคร่าวๆ ให้ท่านใช้สูตรการคำนวณ จากวันแรกของการมีระดูครั้งสุดท้าย บวก 7 วัน แล้วลบออก 3 เดือน ก็จะเป็นกำหนดการคลอดโดยคร่าวๆ เช่นถ้าระดูครั้งสุดท้ายของท่านมีระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2539 ดังนั้นวันแรกของการมีระดูคือวันที่ 3 ให้เอาเลข 3 บวก 7 เท่ากับ 10 เมษายน แล้วลบออกอีก 3 เดือน จะเท่ากับวันที่ 10 มกราคม ดังนั้นกำหนดการคลอดคร่าวๆ ของท่านคือ วันที่ 10 มกราคม 2540 แต่การตั้งครรภ์ครบกำหนดนั้น คือเมื่อตั้งครรภ์ 37 สัปดาห์เป็นต้นไป เพราะทารกจะมีอวัยวะเจริญพอที่จะดำรงชีพด้วยตัวเองได้ภายนอกโพรงมดลูก และการตั้งครรภ์อาจจะเกินกำหนด 40 สัปดาห์ไปได้ แต่ไม่ควรมากไปกว่า 42 สัปดาห์ มิฉะนั้นทารกจะมีปัญหาทางสุขภาพ เพราะรกซึ่งเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่เป็นตัวส่งอาหารและกำจัดของเสียให้ทารกจะทำงานน้อยลงมาก ภายหลังครรภ์ครบ 40 สัปดาห์ไปแล้ว การคลอดจะมีสิ่งเตือนหรือสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า เช่น การที่ส่วนนำของทารก ได้แก่ หัวทารกหรือก้นเคลื่อนลงสู่อุ้งเชิงกราน ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วหญิงตั้งครรภ์ผู้นั้นมักจะคลอดภายใน 2 สัปดาห์

รีวิวบทความนี้
    คะแนนรวม

    บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดให้คะแนน (ที่รูปดาวข้างล่างนี้)

    User Rating: 0 (0 Votes)