By - - ปิดความเห็น บน ความรู้ทั่วไปสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ความรู้ทั่วไปสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่พบได้มากขึ้นเรื่อยๆ เกือบทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์โดยแพทยสมาคมแห่งสหรัฐอเมริกา กล่าวถึงการศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่ง เกี่ยวกับพฤติกรรมเรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น พบว่า 30% ของผู้หญิงวัยรุ่นอายุ 16 ปี และ 70% ของผู้หญิงวัยรุ่น อายุ 18 ปี ยอมรับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามมาแล้ว และ 10% ของผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ ยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามหลายคน

ถึงแม้ว่าสถิติเหล่านี้ในบ้านเรายังไม่มีใครทำวิจัย แต่ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนี้เกิดขึ้นมาโดยตลอดเป็นปัญหาลูกโซ่ที่บั่นทอนการพัฒนาประเทศ ในด้านสังคมจิตวิทยา เพราะผลพวงของปัญหาก็คือการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นที่มาส่วนหนึ่งของเด็กด้อยโอกาสทั้งหลาย ที่มีนักสังคมสงเคราะห์และมูลนิธิหลายแห่งกำลังทำงานอย่างขมักขะเม้นอยู่ในขณะนี้ การที่สถานรับทำแท้ง ถูกบุกทำลายเป็นระยะๆ แสดงว่าปัญหาเหล่านี้มีมากมาย ซึ่งพวกเราทั้งหลายต้องยอมรับกันว่าจะต้องหาทางแก้ไข

เพศศาสตร์ศึกษา จึงมีความจำเป็นต่อวัยรุ่นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ที่ควรทราบได้แก่

  1. การตั้งครรภ์อาจเกิดขึ้นได้ในผู้ที่ยังไม่เริ่มมีประจำเดือนเลยก็เป็นไปได้ จากการศึกษาพบว่าก่อนมีประจำเดือนเด็กผู้หญิงมีไข่ที่พร้อมทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้แล้ว
  2. การคุมกำเนิดโดยวิธีนับวงรอบประจำเดือน ไม่มีความแน่นอนเพียงพอ เพราะประจำเดือนในแต่ละวงรอบอาจคาดเคลื่อนได้ และสเปอร์มหรือเชื้อของผู้ชายสามารถมีชีวิตอยู่ได้สูงสุดถึง 7 วัน
  3. การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นมีปัญหามากมาย เกี่ยวกับสุขภาพของทั้งมารดาและตัวทารกเอง ถ้าเกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแล้ว การปรึกษาพ่อแม่และผู้ปกครองเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาเป็นทางออกที่ดีที่สุด
รีวิวบทความนี้
    คะแนนรวม

    บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดให้คะแนน (ที่รูปดาวข้างล่างนี้)

    User Rating: 0 (0 Votes)