By - - ปิดความเห็น บน ความรู้ทั่วไปสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ ทำไมหญิงตั้งครรภ์จึงควรไปพบทันตแพทย์

ความรู้ทั่วไปสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ ทำไมหญิงตั้งครรภ์จึงควรไปพบทันตแพทย์

มีความเชื่อบางอย่างในสมัยโบราณว่าถ้ามีลูก 1 คน ฟันของแม่จะเสีย 1 ซี่ หรือฟันของแม่จะผุง่ายถ้าตั้งครรภ์เพราะลูกจะดึงแคลเซี่ยมจากฟันแม่ ทำให้ฟันแม่ไม่แข็งแรงและผุง่าย ความเชื่อดังกล่าวไม่เป็นความจริงเพราะการมีครรภ์ไม่ได้ทำให้ฟันผุ แต่เป็นเพราะเมื่อมีครรภ์ ผู้กำลังจะเป็นแม่ มักจะไม่กล้าไปทำฟัน อาจเป็นเพราะกลัวว่าการทำฟันจะกระทบกระเทือนทำให้แท้งที่จริงแล้ว การแท้งเป็นปรากฏการณ์ที่มีอุบัติการณ์สูงในระยะต้นของการตั้งครรภ์ สาเหตุเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของการฝังตัวอ่อนทารกบนผนังมดลูดของแม่ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือ สุขภาพทั่วไปของแม่นั่นเอง และสุขภาพปากและฟันของแม่ ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้สุขภาพทั่วไปของแม่สมบูรณ์ได้โดย ฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดสะดวกต่อการที่ระบบย่อยอาหารและดูดซึมไปหล่อเลี้ยงให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายต่อไป การไปทำฟันเมื่อตั้งครรภ์ก็เพื่อให้ทันตแพทย์ได้ตรวจสุขภาพช่องปากว่าสมบูรณ์หรือไม่ เนื่องจากในขณะตั้งครรภ์สภาวะร่างกายของแม่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน มีผลกระทบทำให้เหงือกอักเสบที่เดิมเป็นเล็กน้อย มีความรุนแรงยิ่งขึ้น การแพ้ท้อง การกินอาหารจุกจิกพร่ำเพรื่อ และการละเลยไม่เอาใจใส่รักษาความสะอาดปากจะทำให้ฟันผุง่าย

ฉะนั้นการไปพบทันตแพทย์ในขณะตั้งครรภ์จะช่วยลดความรำคาญเจ็บปวด หรือทรมานของโรค ในรายที่มีฟันผุหรือเหงือกอักเสบ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของแม่และทารกในครรภ์ด้วย

รีวิวบทความนี้
    คะแนนรวม

    บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดให้คะแนน (ที่รูปดาวข้างล่างนี้)

    User Rating: 0 (0 Votes)