By - - ปิดความเห็น บน ความรู้เบื้องต้นสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ ผลของการดื่มเหล้าในหญิงตั้งครรภ์

ความรู้เบื้องต้นสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ ผลของการดื่มเหล้าในหญิงตั้งครรภ์

ในอดีต ปัญหาของการดื่มเหล้า เบียร์ หรือไวน์ในผู้หญิงทั่วไปในประเทศไทย อาจจะยังมีไม่มากเท่าใด อาจเป็นเพราะวัฒนธรรมของบ้านเรา แต่ปัญหาเหล่านี้ก็พบว่ามีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน อาจจะเป็นเพราะแฟชั่นของวัยรุ่น หรือการเลี้ยงดูของบิดามารดาผู้ปกครอง อาจขาดตกบกพร่องมากกว่าแต่ก่อน จึงทำให้มีผู้หญิงดื่มเหล้า เบียร์ หรือไวน์เพิ่มมากขึ้น และผู้หญิงที่ดื่มประจำ เมื่อแต่งงานและมีการตั้งครรภ์ ก็ยังทำให้เกิดปัญหามากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาที่จะเกิดกับทารกในครรภ์

จากสถิติพบว่าความผิดปกติของทารกในครรภ์ของมารดาที่ดื่มเหล้ามีค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะทำให้เกิดทารกที่คลอดออกมาไม่สมประกอบ ยังอาจทำให้เกิดแท้งลูกได้ง่ายด้วย หญิงที่ตั้งครรภ์ทุกท่านจึงควรเลิกดื่มเหล้า เบียร์ หรือไวน์ เพราะปริมาณแอลกอฮอล์แม้แต่น้อยนิดก็สามารถทำให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้

หากหญิงตั้งครรภ์ใด ยังคงดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ต่อไป ทารกที่คลอดออกมามีโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติ อาจจะมีอาการบางอย่างหรือมีครบทุกอย่างดังต่อไปนี้คือ

 1. ทารกมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ
 2. ทารกอาจมีปากแหว่ง เพดานโหว่ ดวงตาและกรามมีขนาดเล็กกว่าปกติ
 3. ทารกมีสมองเล็กกว่าปกติ
 4. ทารกมีหัวใจผิดปกติโดยกำเนิด
 5. การเจริญเติบโตของแขนและขาผิดปกติ
 6. ความสามารถในการดูดด้อยกว่าทารกปกติ
 7. ทารกจะค่อนข้างร้องกวนและโยเยง่าย
 8. ทารกจะมีรูปร่างค่อนข้างแคระแกรน
 9. ทารกจะนอนหลับยาก
 10. ทารกจะมี I.Q. ต่ำกว่าปกติ

นอกจากนี้สถิติในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ทารกจำนวนหนึ่งในห้า ที่มีมารดาดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะเสียชีวิตในช่วง 2-3 สัปดาห์แรก และทารกที่รอดชีวิตก็จะมีความพิการทั้งทางร่างกายและทางจิต

รีวิวบทความนี้
  คะแนนรวม

  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดให้คะแนน (ที่รูปดาวข้างล่างนี้)

  User Rating: 0 (0 Votes)