By - - ปิดความเห็น บน โอกาสตั้งครรภ์ในแต่ละช่วงเวลาและวิธีการ

โอกาสตั้งครรภ์ในแต่ละช่วงเวลาและวิธีการ

เนื่องจากมีคำถามมามากเรื่องการมีเพศสัมพันธ์แบบต่าง ๆ ช่วงเวลาต่าง ๆ และการป้องกันที่ต่างกันไป  แล้วจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์หรือเปล่า  ส่วนใหญ่ผู้ที่ถาม คือ ไม่อยากจะตั้งครรภ์  จึงอยากจะให้คำตอบว่า  การมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าวิธีใด ๆ มีโอกาสตั้งครรภ์เกิดขึ้น  มีข้อมูลที่ประกอบคำตอบของคำถามที่ส่วนใหญ่ถามมาว่าจะมีโอกาสการตั้งครรภ์ของสตรีที่มีเพศสัมพันธ์  โดยองค์การอนามัยโลก  ศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ดังนี้ คือ

โอกาสตั้งครรภ์ในแต่ละช่วงเวลาและวิธีการ

จะเห็นได้ว่าการมีเพศสัมพันธ์  ไม่ว่าจะป้องกันโดยวิธีใดๆ ก็ตามก็มีโอกาสตั้งครรภ์ทั้งนั้นโดยมีโอกาสมากน้อยแตกต่างกันไป แม้แต่ทำหมันแล้วก็มีโอกาสตั้งครรภ์ที่เรียกกันทั่วไปว่าหมันหลุดได้

ส่วนการนั่งทับถูกรอยอสุจิ  หรือนำนิ้วที่เปื้อนอสุจิสอดเข้าช่องคลอดแล้วทำให้เกิดการตั้งครรภ์หรือไม่  ยังไม่พบมีการศึกษากัน  แต่โดยทฤษฎีแล้วโอกาสตั้งครรภ์น่าจะน้อยมากจนถึงไม่มีโอกาส

ดังนั้นถ้าจะป้องกันไม่ให้มีโอกาสตั้งครรภ์เลยก็คือ การไม่มีเพศสัมพันธ์

การทดสอบการตั้งครรภ์ จะทำได้โดยการตรวจเลือดหาฮอร์โมนการตั้งครรภ์ได้ชัดเจนก่อนมีประจำเดือนมาประมาณ 3 – 4 วัน และผลตรวจจากปัสสาวะได้หลังจากขาดประจำเดือนแล้ว 1 – 2 วัน   สำหรับคนที่ประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ  อาจทำการตรวจเลือดหลังการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย  9 – 10 วัน  หรือตรวจปัสสาวะหลังมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย 16- 18 วัน ก็น่าจะบอกได้ว่าตั้งครรภ์หรือไม่

 

โดย พล.ต. นพ.ธีรศักดิ์  ธำรงธีระกุล  และทีมแพทย์
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช  โรงพยาบาลวิภาวดี

รีวิวบทความนี้
    คะแนนรวม

    บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดให้คะแนน (ที่รูปดาวข้างล่างนี้)

    User Rating: 0 (0 Votes)