By - - ปิดความเห็น บน สุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ การอัลตราซาวด์หญิงตั้งครรภ์

สุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ การอัลตราซาวด์หญิงตั้งครรภ์

อัลตราซาวด์เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งใช้หลักการของคลื่นเสียง และการสะท้อนกลับของคลื่นเสียง จากอวัยวะในร่างกาย กลับมายังเครื่อง แล้วแปรสัญญาณเสียงสะท้อน เป็นภาพของอวัยวะต่างๆ เหมือนของจริง สามารถดูอวัยวะภายใน อีกทั้งเห็นภาพการเคลื่อนไหวขณะนั้นจริง เช่น การเคลื่อนไหวของหัวใจ การเคลื่อนไหวของเด็กในครรภ์ เป็นต้น ช่วยให้แพทย์สามารถแก้ปัญหา และติดตามผลการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำ เครื่องมือนี้ ไม่มีผลข้างเคียงหรืออันตรายต่อมนุษย์แม้แต่เด็กในครรภ์

ระยะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นระยะที่มีการพัฒนาการจากตัวอ่อน เป็นเด็กที่มีอวัยวะสมบูรณ์เหมือนเด็กโต จากคุณสมบัติดังกล่าวของอัลตราซาวด์ จะเห็นว่า เหมาะสมและปลอดภัย ในการตรวจหญิงที่ตั้ง ครรภ์รวมถึงเด็กในครรภ์ สามารถตอบปัญหาต่างๆ ของผู้ป่วย อีกทั้งติดตามการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์ได้อย่างดี

การใช้อัลตราซาวด์เพื่อตรวจเด็กทารกในครรภ์นั้น สามารถแบ่งคร่าวๆ เป็น 2 ช่วง คือ

ช่วง 0-5 เดือนแรก จะช่วยบอกอายุของเด็กในครรภ์ได้อย่างแม่นยำถูกต้อง สามารถคาดคะเน เพื่อกำหนดคลอดได้ดีกว่าระยะของการตั้งครรภ์หลัง 5 เดือนไปแล้ว สามารถตรวจดูท่าของเด็กในครรภ์ ความสมบูรณ์หรือความผิดปกติของเด็กในครรภ์ได้อย่างคร่าวๆ อีกทั้งสามารถวินิจฉัยภาวะเด็กแฝดหรือ ภาวะเนื้องอกมดลูกร่วมกับการตั้งครรภ์ ซึ่งทั้ง 2 ภาวะนี้ทำให้การตรวจหน้าท้องจะพบขนาดของมดลูกไม่สัมพันธ์กับอายุครรภ์อีกทั้งยังบอกปริมาณน้ำคร่ำ ตำแหน่งของรกว่าขวางทางคลอดหรือไม่

นอกจากนี้ การตรวจด้วยอัลตราซาวด์ ยังใช้เป็นแนวทางเพื่อตรวจดูบริเวณที่จะแทงเข็ม สำหรับการดูดน้ำคร่ำเพื่อหาโครโมโซมของลูก ในกรณีที่มารดาอายุมาก ซึ่งมีโอกาสที่เด็กในครรภ์จะมีโครโมโซมผิดปกติ การทำอัลตราซาวด์จะช่วยบอกตำแหน่ง และความลึกของการเจาะ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำอันตรายต่อตัวเด็กหรือรก

ช่วงอายุครรภ์มากกว่า 5 เดือน จนกระทั่งคลอด การตรวจระยะนี้เพื่อดูการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ และเทียบกับผลการตรวจครั้งก่อน ว่าเด็กมีการเจริญเติบโต สมบูรณ์ เหมาะสมหรือไม่ อวัยวะต่างๆ ของเด็กเห็นได้มากขึ้น สามารถบอกเพศโดยเฉพาะเด็กผู้ชายได้ถูกต้องแม่นยำ สามารถดูไต, ตับ, กระเพาะปัสสาวะ ของเด็กได้ชัดเจนมากกว่าตอนตั้งครรภ์ก่อน 5 เดือน รวมทั้งดูตำแหน่งของรกว่าขวางทางคลอดหรือไม่ ท่าเด็กเปลี่ยนเป็นอย่างไร

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจอัลตราซาวด์ในมารดาตั้งครรภ์

  1. อาการปวดท้องน้อยของมารดาตั้งครรภ์ และหรือมีเลือดออกทางช่องคลอดในระยะ 1-2 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ การตรวจอัลตราซาวด์ช่วยบอกขนาดมดลูกรวมทั้งขนาดของการตั้งครรภ์ ถุงน้ำของการตั้งครรภ์ว่าอยู่ในหรือนอกมดลูก เพราะถ้าอยู่นอกมดลูก ต้องผ่าตัดรักษาฉุกเฉินมิฉะนั้นผู้ป่วยอาจจะเลือดตกในช่องท้องและเสียชีวิตได้ ถ้าเรารักษาไม่ทันท่วงที ในกรณีของการแท้งบุตร อัลตราซาวด์จะช่วยวินิจฉัย ภาวะแท้งบุตรได้ดี ช่วยบอกว่าเด็กมีชีวิตอยู่หรือไม่ หรือแท้งไปแล้ว
  2. อาการปวดท้องและมีเลือดออกในระยะใกล้คลอด การตรวจอัลตราซาวด์ช่วยวินิจฉัยภาวะฉุกเฉินของการตั้งครรภ์ได้ เช่น ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดหรือไม่ หรือเป็นเลือดออกตอนใกล้คลอด รวมทั้งภาวะรกเกาะต่ำ หรือรกขวางทางคลอด และท่าเด็กเป็นต้น
  3. อาการปวดท้องอื่นๆ ของหญิงที่ตั้งครรภ์อยู่ เช่น โรคนิ่วในถุงน้ำดี, นิ่วทางเดินปัสสาวะ, นิ่วในไต รวมทั้งการวินิจฉัยโรค อื่นๆ เช่น เนื้องอกของตับ, ไต, ตับอ่อน ขณะตั้งครรภ์ เป็นต้น

Related Post

รีวิวบทความนี้
    คะแนนรวม

    บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดให้คะแนน (ที่รูปดาวข้างล่างนี้)

    User Rating: 0 (0 Votes)