By - - ปิดความเห็น บน ความรู้ทั่วไปสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ น้ำนมมารดาดีที่สุด

ความรู้ทั่วไปสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ น้ำนมมารดาดีที่สุด

ถูกที่สุด ดีที่สุด และสะดวกที่สุดคงต้องยกให้นมมารดา เพราะไม่ต้องเตรียมของ เตรียมอุปกรณ์ นอกจากนี้สารอาหารที่เป็นส่วนประกอบก็ยังวิเศษสุด บางชนิดไม่มีในนมผงที่มีจำหน่าย เช่น ภูมิต้านทานโรคซึ่งจะผ่านจากแม่ผ่านน้ำนม เข้าสู่ทารกได้ และจากสถิติพบว่าทารกที่กินนมมารดาจะเกิดท้องเสียน้อยกว่าทารกที่กินนมผงขวด และทารกที่กินนมแม่จะไม่อ้วนจนเกิดทุโภชนาการเหมือนบางรายที่ใช้นมผง ไม่ว่าแม่จะมีภาระกิจมากมายอย่างไรก็ตาม ก็ควรจะให้นม ทารกจากเต้านมแม่เท่าที่จะให้ได้ ไม่ว่าระยะเวลาจะสั้นจะยาวเท่าใดก็ตาม เพราะนอกจากจะได้สารอาหารแล้ว ทารกยังได้ความอบอุ่นจากขบวนการให้นมบุตรจากเต้านม เพราะการโอบกอด การกล่อม การสัมผัส จะถ่ายทอดไปสู่ทารก อันจะสะท้อนออกมาเมื่อทารกเติบโตเป็นคนดีของสังคม มีการศึกษาบ่งชี้ว่า ทารกที่เลี้ยงด้วยนมมารดาจะมีความฉลาดมากกว่าทารกจากการที่เลี้ยงด้วยนมผง

Related Post

รีวิวบทความนี้
    คะแนนรวม

    บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดให้คะแนน (ที่รูปดาวข้างล่างนี้)

    User Rating: 0 (0 Votes)