By - - ปิดความเห็น บน ความรู้เบื้องต้นสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ ครรภ์แก่เกินกำหนดคลอด

ความรู้เบื้องต้นสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ ครรภ์แก่เกินกำหนดคลอด

การตั้งครรภ์เกิน 42 สัปดาห์ ถือเป็นการตั้งครรภ์ที่เกินกำหนด แพทย์จะพยายามสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้เพราะรกที่จะทำหน้าที่เป็นโรงงานส่งข้าวส่งน้ำและออกซิเจนให้ทารกนั้น ธรรมชาติกำหนดไว้ให้ทำงานเพียง 9 เดือนเท่านั้น เมื่อเกินรกก็จะทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์ จะก่อผลต่อทารกคือ ทำให้ได้สารอาหารและออกซิเจนไม่เพียงพอ ทารกจะเกิดสภาวะเครียดและขาดแคลนสารอาหาร การเจริญเติบโตจะเริ่มช้าและอาจจะเสื่อมสภาพไป จะทำให้ทารกไม่สามารถทนต่อสภาวะความเครียดจากขบวนการคลอดได้ หรือแม้แต่ทนต่อการขาดสารอาหารในการตั้งครรภ์ต่อไปไม่ได้ จนอาจจะเสียชีวิตได้ ดังนั้นเมื่อแพทย์พบว่าการตั้งครรภ์เกินเกณฑ์ปกติคือ 40 สัปดาห์ไปแล้ว แพทย์จะต้องตรวจติดตามดูสภาพความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ ซึ่งมีกรรมวิธีการตรวจหลากหลายเพื่อตรวจติดตามดูการเจริญเติบโต ถ้าพบว่าทารกมีความผิดปกติในการเจริญเติบโต การสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก็จะได้รับการพิจารณาจากสูติแพทย์ต่อไป

รีวิวบทความนี้
    คะแนนรวม

    บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดให้คะแนน (ที่รูปดาวข้างล่างนี้)

    User Rating: 0 (0 Votes)