By - - ปิดความเห็น บน ความรู้เบื้องต้นสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ การระงับความเจ็บปวดในการคลอด

ความรู้เบื้องต้นสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ การระงับความเจ็บปวดในการคลอด

การเจ็บปวดในการคลอด เกิดจาก 2 สาเหตุหลัก สำหรับสาเหตุแรกเกิดจากการหดรัดตัวของมดลูก ซึ่งจะนานไม่เกิน 2 นาที เมื่อมดลูกหดรัดตัวจะทำให้ปลายประสาทในกล้ามเนื้อมดลูกขาดออกซิเจน จะก่อให้เกิดการเจ็บปวด ซึ่งขบวนการนี้ การหายใจเข้าออกยาวๆ ลึกๆ ไม่ถึง 10 ครั้งก็จะผ่านพ้นการเจ็บปวดไปได้ สาเหตุประการที่สองเมื่อมดลูกบีบตัวก็จะขับทารกให้เลื่อนต่ำลงมาในช่องคลอด ส่วนนำของทารกก็จะมากดขยายปากมดลูกให้เปิดมากขึ้น ปากมดลูกที่ถูกถ่างขยายยืดออกจะก่อให้เกิดการปวดขึ้น ระดับความเจ็บปวดในมนุษย์แต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป ด้วยการกระตุ้นปลายประสาทรับความเจ็บปวดเท่ากันแต่การแสดงออกของความปวดจะแตกต่างกันไป การเจ็บปวดนี้สามารถระงับได้ด้วยการให้ยาชาเฉพาะที่ การปวดในการคลอดทั้งสองส่วนนี้จะเกิดพร้อมกัน การควบคุมการเจ็บปวดที่ดีคือ การให้ผู้เป็นแม่ได้เข้าใจขบวนการกลไกของการคลอด การเกิดความเจ็บปวด และร่วมมือในการบรรเทาความเจ็บปวดและการให้ยาระงับความเจ็บปวด ซึ่งการให้ยานั้น อาจจะมีผลข้างเคียงต่อทารกได้ต้องให้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากยาระงับการเจ็บปวดที่เข้าสู่ร่างกายสามารถกดระงับความเจ็บปวด มักจะไปกดการทำงานของระบบหายใจของทารกได้ อาจจะเกิดผลแทรกซ้อนหลังคลอดต่อทารกและผู้เป็นแม่ได้ การให้ยาชาเฉพาะที่ ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้กันมาก เพราะมีผลต่อทารกน้อยกว่า แต่ก็ต้องให้ด้วยความระมัดระวังและต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทาง เพราะอาจจะมีผลต่อมารดาอย่างรุนแรง และกระทบต่อทารกได้เช่นกัน

รีวิวบทความนี้
    คะแนนรวม

    บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดให้คะแนน (ที่รูปดาวข้างล่างนี้)

    User Rating: 0 (0 Votes)