By - - ปิดความเห็น บน ความรู้ทั่วไปสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ การสูบบุหรี่ในสตรีตั้งครรภ์

ความรู้ทั่วไปสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ การสูบบุหรี่ในสตรีตั้งครรภ์

เมื่อแม่สูบบุหรี่ ทารกในครรภ์ก็สูบบุหรี่ด้วย เป็นคำพูดที่ถูกต้อง เพราะขณะที่ผู้เป็นแม่สูบบุหรี่อยู่นั้น คาร์บอนมอนอกไซด์ นิโคติน และไซยาไนด์ ในควันบุหรี่ก็จะเข้าสู่กระแสโลหิตแม่ และเข้าไปสู่ทารกด้วย จะมีผลทำให้อาหารและออกซิเจนอันมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารก จะถูกกระทบกระเทือน ผลของบุหรี่ต่อทารก จะมีได้ตั้งแต่การเกิดการแท้งบุตร ทารกน้ำหนักน้อย ซึ่งในกรณีที่ทารกคลอดน้ำหนักน้อยจะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา ทางระบบการหายใจ จะมีร่างกายเล็กกว่าปกติ และจะเสี่ยงต่อสภาวะทารกเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุสูงกว่าปกติ ดังนั้น แม้จะเป็นการยากที่จะเลิกสูบบุหรี่ แต่ผู้ตั้งครรภ์จำเป็นที่จะต้องเลิก เพื่อลูกน้อยในครรภ์ที่จะคลอดออกมาอย่างสมบูรณ์ทุกประการ แม้ว่าจะเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ทันทีก็ตาม หากมีความพยายาม ก็จะเลิกได้สำเร็จ และถ้าหากเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จก่อนการตั้งครรภ์ครบ 4 เดือน อัตราเสี่ยงต่างๆ ที่จะมีผลต่อทารกจะลดลงอย่างมาก และถ้าท่านสามารถเลิกบุหรี่ได้ตลอดไป ก็จะมีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อคนรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกน้อยน่ารักของท่านที่ต้องการความทะนุถนอม และต้องการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อชีวิตน้อยๆ ที่เพิ่งลืมตาออกมาดูโลกนะคะ

รีวิวบทความนี้
    คะแนนรวม

    บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดให้คะแนน (ที่รูปดาวข้างล่างนี้)

    User Rating: 0 (0 Votes)