By - - ปิดความเห็น บน ความรู้ทั่วไปสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ การทำงานสำหรับสตรีตั้งครรภ์

ความรู้ทั่วไปสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ การทำงานสำหรับสตรีตั้งครรภ์

ในทางการแพทย์เราถือว่าคนตั้งครรภ์ไม่ใช่คนป่วย แต่คนตั้งครรภ์จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระร่างกาย แตกต่างไปจากคนปกติมาก รวมทั้งยังมีทารกน้อยอาศัยอยู่ในครรภ์ด้วย สรีระวิทยาที่เปลี่ยนไปทำให้ง่ายต่อการเกิดบาดเจ็บต่อระบบกระดูกและข้อ ขณะเดียวกันอันตรายจากสภาพแวดล้อม อาจจะเกิดต่อทารก ซึ่งบอบบางและอ่อนแอที่กำลังเติบโตในครรภ์ มารดาในยุคข่าวสารสนเทศนี้ สิ่งที่ก่อให้เกิดความกังวลกับผู้ตั้งครรภ์คือ รังสีจากจอคอมพิวเตอร์ จะก่ออันตรายต่อทารกในครรภ์หรือไม่ เพราะจากสถิติจะพบว่าผู้ที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์จะเป็นหญิงมากกว่าชาย และส่วนใหญ่เป็นหญิงวัยเจริญพันธุ์ อัตราการใช้คอมพิวเตอร์ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย และจากการศึกษาวิจัยพบว่า รังสีจากจอคอมพิวเตอร์ไม่ก่ออันตรายต่อทารก ดังนั้น หวังว่าคนตั้งครรภ์ที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คงจะคลายความวิตกกังวลนะคะ

สำหรับหลักเกณฑ์คร่าวๆ ที่จะพิจารณาว่าเมื่อไรควรจะหยุดงานมีดังนี้ ถ้าการทำงานนั้นต้องยืนมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน ควรหยุดงานเมื่อตั้งครรภ์ได้ 24 สัปดาห์หรือ 6 เดือน หรือให้เปลี่ยนสภาพงานหากต้องยืน 1 ชั่วโมงต่อวัน ควรจะหยุดงานนั้น เมื่อตั้งครรภ์ได้ 32 สัปดาห์ หรือ 8 เดือน และควรจะหลีกเลี่ยงงานที่ต้องก้มๆ เงยๆ มาก หรืองานที่ต้องปีนป่าย เพราะอาจพลาดพลั้งตกลงมาทำให้แท้งบุตรได้

ส่วนสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะสารเคมี ก็จัดได้ว่าเป็นสิ่งที่อาจมีผลต่อทารกในครรภ์ ดังนั้นจึงควรจะปรึกษากับสูตินรีแพทย์ที่ดูแล กรณีที่หญิงตั้งครรภ์ทำงานอยู่ในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

รีวิวบทความนี้
    คะแนนรวม

    บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดให้คะแนน (ที่รูปดาวข้างล่างนี้)

    User Rating: 0 (0 Votes)